عادل گاز ، واحد نمونه سازمان صنایع و معادن استان تهران

در همایش صنعتگران و معدنکاران برتر شرق استان تهران ، از آقای مهندس افشین شعبانی مدیریّت عامل مجموعه تولیدی صنعتی عادل گاز تقدیر به عمل آمد.

-----
 
     
 
     
   
     
         محصولات عادل گاز ،
دارای گرید انرژی A ، در مصرف سوخت گاز هستند.

کارخانه عادل گاز ،
واحد نمونه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران.

Powered by Ali Akbar Hariri
Copyright@Adelgas 2005-2011