استاندارد بين المللي

کارخانه عادل گاز در سال 1384 موّفق به اخذ گواهینامه بین المللی مدیریّت کیفیت ، ايزو 2000 : 9001 از شرکت BVQI فرانسه گردید.

-----
 
     
 
     
   
     
         محصولات عادل گاز ،
دارای گرید انرژی A ، در مصرف سوخت گاز هستند.

کارخانه عادل گاز ،
واحد نمونه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران.

Powered by Ali Akbar Hariri
Copyright@Adelgas 2005-2011