اخذ نشان CE اروپا

کارخانه تولیدی صنعتی عادل گاز موفّق به اخذ نشان استاندارد CE اروپا شد.

1392/04/01
 
     
 
     
   
     
         محصولات عادل گاز ،
دارای گرید انرژی A ، در مصرف سوخت گاز هستند.

کارخانه عادل گاز ،
واحد نمونه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران.

Powered by Ali Akbar Hariri
Copyright@Adelgas 2005-2011